Pristup Microsoft Imagine servisu za preuzimanje licenciranog softvera ponovo je omogućen, no preko nove adrese: http://msdnaa.tvz.hr.

Na servis se prijavljujete svojom @tvz.hr email adresom u obliku iprezime@tvz.hr i lozinka koju imate.